Пресс-релиз о проведении Парада детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей

Скачать информацию по пресс-релизу

Облыстық орталықтарда, Астана және Алматы қалаларында Балалар мен жастардың музыкалық оркестрлері мен ансамбльдерінің Шеруі өткізіледі

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жергілікті атқарушы органдардың және басқа қызығушылық танытқан ведомстволар мен ұйымдардың қолдауымен Халықаралық балаларды қорғау күні (ағымдағы жылғы 1 маусым) Балалар мен жастардың музыкалық оркестрлері мен ансамбльдерінің Шеруін өткізуді жоспарлап отыр.

Шерудің мақсаты – бұл «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеяны іске асыру жағдайында эстетикалық және патриоттық тәрбие факторы ретінде балалар мен студенттердің салтанатты, көше-фестивальды шеруді қолдау және дамыту.

Шерудің міндеттері балалар мен жастардың музыкалық мәдениетін арттыру ғана емес, өзінің білім ұйымына мақтаныш және қатыстылығын қалыптастыру, республиканың білім мекемелерінің беделін көтеру және жарнамалау. Шеру – бұл біздің еліміздің барлық білім беру ұйымдарын біріктіретін кең көлемді республикалық акция.

Бұл шара алғаш рет өткізіліп отырғандықтан, республиканың мәдени өмірінде бірегей оқиға болады.

Бұл күні бір уақытта әр облыстық орталықтың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың орталық көшелерінде барабаншылар отряды, үрлемелі оркестрлер мен ансамбльдер, мажореткалар, черлидерлер, хор және би ұжымдары жүріп өтеді.

Қызықты репертуар, музыкалық инструменттердің әртүрлілігі, шығармалардың аранжирлеушілік түпнұсқалығы, бірнеше түрдегі музыкалық қызметтін бірігуі: ән айту, қимыл, аспаптарда ойнау; музыкалық ұжымның бірыңғай формасы; бұнын барлығы балалық шақ мейрамын ең жарқын және есте қаларлықтай көрініс етеді. Музыкалық-театрландырылған шеру мерекелік қалып тудыру әсерлі тыныс береді.

Шеру – музыкалық ұжымның әр қатысушы үшін көркем-эстетикалық дамудың түрі, балалардың, педагогтер мен ата-аналардың шығармашылық жетістіктерін көрсететін орасан зор мүмкіндік.

Шеруді дайындауға оқушылар, студенттер, мектеп мұғалімдері, колледждер мен ЖОО-ның оқытушылары, ата-аналар мен мәдениет және спорт өкілдері белсенді қосылды.

Пресс-релиз

в областных центрах, г.г. Астана, Алматы будет проведен Парад детских и молодежных  музыкальных оркестров и ансамблей

Министерством образования и науки Республики Казахстан при поддержке местных исполнительных органов и других заинтересованных ведомств и организаций планируется в  Международный день защиты детей (1 июня т.г.) проведение Парада детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей.

Цель Парада – это поддержка и развитие парадного, улично-фестивального шествия школьников и студентов как фактора эстетического и патриотического воспитания в условиях реализации общенациональной идеи«Мәңгілік Ел».

Задачами Парада являются не только повышение уровня музыкальной культуры детей и молодежи, но и   формирование чувства гордости и принадлежности к своей организации образования, подъем престижа и реклама учебных заведений республики. Парад – это широкомасштабная республиканская акция, которая объединит все образовательные организации нашей страны.

Данное мероприятие станет уникальным событием в культурной жизни республики, так как проводится впервые.

Одновременно в каждом областном центре, городе республиканского значения и столице в этот день по центральным улицам и проспектам пройдут отряды барабанщиков, духовые оркестры и ансамбли, мажоретки, черлидиры, хоровые и танцевальные коллективы.

Интересный репертуар, разнообразие музыкальных инструментов, оригинальность аранжировок произведений, соединение в выступлении нескольких видов музыкальной деятельности: пение, движение, игра на инструментах; униформа музыкального коллектива всё это сделает  праздник детства одним из самых ярких и запоминающихся зрелищ. Созданию праздничной атмосферы придаст захватывающий  дух музыкально-театрализованного шествия.

Для каждого участвующего музыкального коллектива Парад – форма художественно-эстетического развития, грандиозный шанс показать творческие достижения детей, педагогов и родителей.

В подготовку Парада активно включились школьники, студенты, учителя школ, преподаватели колледжей и ВУЗов, родители и представители культуры и спорта.